Works > 4.Furniture > 2003 sore zore

sorezore
photo : Hiroyuki Shinohara