Works > 5.Product > 2002 poi

poi
photo : Hiroyuki Shinohara