Kuzushi Ori

Kuzushi Yugami
photo : Hiroyuki Shinohara