Kuzushi Tare

Kuzushi Yugami
photo : Hiroyuki Shinohara